ZAPOJTE SE S NÁMI DO TVORBY NOVÉ PODOBY DŽBÁNU A JEHO OKOLÍ.
Areál a jeho okolí od 90. let chátrá. Proč? Chybí vize. Společná a komplexní. Nejde jen o názory majitelů pozemků, politiků, aktivistů, ale jde především o Vás. Chceme slyšet názory občanů Šestky i dalších obyvatel Prahy. Jak by měl vypadat rekonstruovaný areál a jeho okolí? Sbíráme Vaše podněty, které po zpracování architekty a urbanisty předložíme vedení Prahy 6 a Magistrátu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je, aby vznikl Džbán přesně dle Vašich představ. Váš Džbán!

Již brzy zde naleznete výsledky první fáze participace.

Otázky a odpovědi

Ve veřejné dražbě v prosinci 2012. Praha 6 ani Magistrát se dražby neúčastnily, ačkoliv samozřejmě z podstaty fungování veřejné dražby mohly.
Areál jsme od převzetí v roce 2012 udržovali, starali se o něj, zajištovali jeho provoz, s pronajímateli do něj v roce 2019 investovali nemalé finanční prostředky tak, aby mohl i dál sloužit veřejnosti. Areál jsme se do poslední chvíle pokoušeli udržet v provozu i pro tento rok. Havarijní stav však vstup do areálu nedovoluje. Zároveň jsme po celou dobu jednali s Prahou 6 i zástupci Magistrátu. Chceme k areálu přistoupit jako k součásti většího celku. K tak zásadní investici nemůžeme přistoupit jen tak. Musí se vytvořit robustní urbanistická studie a projekt, se kterým budou v souladu všechny zúčastněné strany.
Kvůli havarijnímu stavu areálu. Stalo se tak po dlouhé odborné diskusi, za neprovozuschopný a nebezpečný ho označili i přizvaní experti na bezpečnost a provozy veřejných areálů.
Majitel chce spolu s komplexní revitalizaci areálu Džbán přinést obyvatelům také novou bytovou výstavbu a moderní občanskou vybavenost na pozemcích na Evropské třídě.
Vizte obrázek níže. Mapka zobrazuje aktuální stav žádosti o změnu územního plánu z roku 2020. Plánovaná výstavba (modrá) se týká pouze vhodného doplnění stávající zástavby u ul. Evropská. V rekreačním a volnočasovém areálu Džbán (světle zelená) se žádná výstavba nechystá a chystat nikdy nebude.
K tomu účelu vznikl tento web. Výše najdete formulář, kde se můžete k budoucí podobě velmi konkrétně vyjádřit. Po sběru návrhů veřejnosti majitel přizve architekty a urbanisty, aby návrhy zpracovali do konkrétní vize, kterou majitel předloží městské části a hlavnímu městu.